فوسفا جامعه ایست به بزرگی تمام هواداران نرم افزار آزاد

فوسفا جامعه ایست که بنیان آن در سال 1400 هجری خورشیدی نهادینه شد و همواره در تلاش برای ایجاد محتوای مفید برای شما هواداران نرم افزار آزاد بوده است، فوسفا از خود شما ساخته شد و تمام جامعه آن در مدیریتش نقش داشتند و دارند… از اینکه با ما همراه بودید و مارا در راستای حمایت ، توسعه و معرفی نرم افزار آزاد یاری کردید همواره سپاس گذاریم.