دوره Lpic 1 - پارت سوم

part 3

موضوع این قسمت در مورد : ران لول ها ، ریبوت ، شات داون است .

 • به وضعیت های مختلف در یک سیستم عامل ران لول می گویند که در لینوکس می توانیم به ران لول های دیگر بریم

run level 0

 • ران لول صفر به معنی خاموش بودن سیستم است .

run level 1

 • ران لول یک سطح تک یوزر یا تک کاربره میباشد.

run level 2

 • ران لول دو سطح دیفالت است مثل همین صفحه گرافیکی که در حالت عادی کاربر درش حضور دارد.

run level 3

 • در سیستم های فدورا ، ردهت و ... ران لول سه حالت تکس مود است ( ترمینال )

run level 4

 • ران لول جهارم خالی میباشد.

run level 5

 

 • در سیستم های فدورا ، ردهت و ... ران لول ۵ مود گرافیکی میباشد یعنی مثل همین صفحه ای که کاربر عادی در اون حضور پیدا می کنه بعد از روشن کردن سیستم .

run level 6

 • ران لول ۶ ریبوت است .

 

 • برای اینکه متوجه بشیم در چه ران لولی هستیم باید از کامند :

      runlevel #~

 • برای تغییر ران لول در دبیان بیس از کامند :

3 telinit ‍#~

 • برای تغییر ران لول در ارچ بیس از کلید های :

Ctrl + Alt + F1 , F2 , F3 , F4 , F5 , F6

 • برای ریبوت کردن سیستم باید از کامند :

 shutdown -r #~

 • برای اینکه سیستم رو در زمان مشخصی ریبوت کنیم ( برای مثال دو دقیقه دیگر ) باید از کامند :

shutdown -r 2 #~

 • و اگر بخوایم هنگام ریبوت به تمام کاربر های اون سیستم خبر بدیم می تونیم به این صورت عمل کنیم

shutdown -r 2 The system will reboot in two minutes #~

 • باری کنسل کردن کامند ریبوت یا شات داون باید از کامند :

shutdown -c #~

 • برای ارسال پیام به تمام کاربر های سیستم از کامند :

 wall hello world #~

موفق باشید :)