دوره Lpic 1 - پارت نهم

موضوع این قسمت : Work in the terminal

مفهوم BASH : بش یک پردازشگر نرم افزار های ما در لینوکس است ما در لینوکس shell های زیادی داریم مانند : zsh , ...

مسیر فایل های کانفیگ BASH :

/etc/profile~/.profile~/.bash_profile~/.bash_logout

BASH سه بخش بسیار مهم دارد بنام :

  1. stdin
  2. stdout
  3. stderr

کامند زیر صفحه را تمیز می کند :

clear

وقتی در روبروی پرام ما علامت دالر ( $ ) یعنی ما یک کاربر معمولی هستیم و وقتی روبروی پرام ما علامت شارپ ( # ) باشد یعنی ما یک کاربر روت هستیم .

با کامند زیر می توانیم متوجه شویم چه کاربر هایی درون سیستم هستند :

who

برای خارج شدن از حالت روت در ترمینال از دو حالت می تونیم استفاده کنیم :

  1. روش اول این که از کلید های Ctrl + D استفاده کنیم .
  2. روش دوم اینه که از کامند exit استفاده کنیم .

بعد از هر کامند علامت شارپ بزاریم بعد شارپ هرچی دستور باشه کامنت میشه مثل :

who # ls

در این بخش با کامندی بنام echo اشنا می شویم که هرچیزی جلوی این کامند بزاریم همان را بریمان چاپ می کند به عنوان مثال :

echo Hello world!

اکنون در کامند بالا Hello world را چاپ می کند

با دادن فلگ e- می تونیم از escaped characters ها استفاده کنیم در echo برای مثال :

echo -e "hello\nworld!"

با دادن n\ بعد از نوشتن hello وارد لاین بعدی میشه و world رو چاپ می کنه

گار می خواهیم با echo متن بلدی را چاپ کنیم می تونیم با گذاشتن علامت \ به خط بعد بریم و ادامه متن را بنویسیم به این صورت : ( و در اخر تمام این متن هارا به هم می چسباند و کنار هم چاپ می کند )

echo Hello how are you ? \> i'm fine , and you ? \> i'm fine thank you 

در بش علامت ( ; ) کامند هارا از هم جدا می کند برای مثال :

echo 1 ; echo 2 

و علامت ( || ) در بین دو کامند بزاریم اگر کامند اولی درست باشد اون را اجرا می کند و به کامند دوم نمیرود و اگر کامند اول غلط باشد کامند دوم را اجرا می کند به این صورت : در کامند های پایین کامند اول را اجرا می کند

echo 1 || echo 2 

در کامند های پایین به دلیل غلط بودن کامند اول کامند دوم را اجرا می کند به این صورت :

llls || echo hello

با کامند exec می تونیم برنامه اجرا کنیم و بعد از اتمام اون برنامه شل خودبخود بسته بشه برای مثال :

exec terminator

در کامند بالا یک ترمنیال باز میشه و این ترمینال که درونش این کامند رو اجرا کردیم بسته میشه

با کامند pwd می تونیم مشاهده کنیم درون چه فایلی قرار داریم در ترمینال

در قسمت ۹.۲ با متغیر های محیطی ، من پیج ها ، تغییر و ست کردن متغیر هی محیطی ، history اشنا می شویم موفق باشید .